Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555


                                         การทำกล้วยฉาบ

                                                          Banana Color  Online .com
การทำกล้วยฉาบ 

 • คนไทยรู้จักกล้วยกันมาตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งประเทศไทย    เพราะประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดกล้วย  กล้วยเป็นพืชพิ้นบ้านที่คนไทยนิยมปลูกหาได้ง่ายราคาถูกและ เป็นผลไม้ที่สามารถนำไปดัดแปลงแปรเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้มากมายเช่น กล้วยฉาบ กล้วยกวน กล้วยปั่น กล้วยเคลืบช็อคโกเล็คและอีกมากมาย กล้วยแบ่งออกได้ 2 จำพวก จำพวกแรก ไม่แตกหน่อเป็นกอจึงขยายพันธุ์ด้วยเม็ด และกล้วยอีกจำพวกสามารถแตกหน่อเป็นกอ   คนไทยจึงรู้จักการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกล้วยเป็นอย่างดี        กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีหลายชนิด เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำไท กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียวกล้วยไข่ กล้วยตานี กล้วยหักมุก กล้วยเล็บมือนาง กล้วยนิ้วมือนาง กล้วยส้ม กล้วยนาค กล้วยหิน กล้วยงาช้าง ฯลฯ
             เมื่อปลูกกล้วยน้ำหว้ากินกันมากขึ้น   ผลผลิตกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการอาจจะเหลือทิ้ง  ดังนั้นเพื่อไม่ให้ไร้ประโยชน์จึงควรนำมาแปรรูป เพื่อให้เก็บได้นานขึ้น เราจึงคิดที่ทำการจัดทำโครงงานที่มีชื่อว่า Banana Color Online.com เพื่อเป็นสื่อบอกวิธี การทำกล้วยฉาบ ใช้ประกอบเรียนการสอนในการทำโครงงาน วิชา ง31101 การนำเสนอ

 • ส่วนผสม
  1. กล้วยดิบ 1 หวี (กล้วยหักมุก จะให้เนื้อฟูกรอบ มากกว่ากล้วยน้ำว้า)
  2. น้ำมันพืชสำหรับทอด 2 ถ้วยตวง
  3. น้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง
  4. น้ำ 2 ถ้วยตวง
  5. เกลือป่น 1/3 ช้อนชา
 • วิธีทำ
1. ปอกเปลือกกล้วยดิบ ด้วยมีดปอกเปลือก (มีดคู่)
2. นำกล้วยที่ปอกเปลือกให้หมดทั้งหวี ล้าง และแช่ไว้ในน้ำสะอาด ตั้งพักไว้
3. ตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมันพืชลงในกระทะ พอให้ น้ำมันร้อนพอดี มีควันลอยบ้างบางๆ (อย่าให้ร้อนจัดจนควันคลุ้งกะทะ) จึงฝานเนื้อกล้วยดิบเป็นแผ่นบาง ๆ ตาม ความยาวของผล (ด้วยมีดคู่) ใส่ลงทอดในน้ำมันทันที เมื่อกล้วยลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำมัน (ประมาณ 20 – 30 วินาที ให้หมั่นคนและ พลิกชิ้นกล้วยกลับให้ถูกน้ำมัน เพื่อความร้อนสม่ำเสมอทั่วกันทุกชิ้น จนเหลืองดีแล้ว (อย่าเหลืองมาก เพราะกว่าจะเย็นคลายตัว กล้วยจะไหม้ มีรสขม) ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน
4. เทน้ำมันออกจากกระทำให้หมด ตั้งไฟเบาๆ (อย่าแรงเหมือนตอนทอดกล้วย) ใส่น้ำตาล น้ำ และเกลือ ลงในกระทะนั้น ต้มจนน้ำตาลละลาย และเคี่ยวต่ออีกครู่ จนน้ำตาลเหนียวเป็นเส้น เมื่อใช้ปลายมีดจุ่มลงในน้ำเชื่อม แล้วยกมีดขึ้น น้ำเชื่อมจะยืดตามมีดเป็นเส้น
5. ใส่กล้วยที่ทอดไว้ ลงในกระทะน้ำเชื่อมทันทีที่ยกลงจากเตา เคล้าเบา ๆ ให้น้ำเชื่อมจับชิ้นกล้วยให้ทั่วถึง
6. พักไว้จนเย็นสนิทและน้ำเชื่อมแห้งสนิทด้วย จึงเก็บใส่ขวดโหล หรือภาชนะฝาปิดสนิท เพื่อป้องกันลมเข้า
รับประทานกันในครอบครัว นั่งเล่นๆ ยามว่าง เสริมสร้างความรัก สามัคคี ในครอบครัวดีนักแล (ตอนสุดท้ายนี้ ผู้เขียนเสริมเอง เพราะปฏิบัติด้วยตนเอง เห็นว่าดี จึงบอกต่อ) เทียบต้นทุนสำหรับผู้สนใจผลิตเป็นอาชีพเสริม
- กล้วยหักมุกดิบ ลูกละ 1.00 บาท 1 หวีจะมีประมาณ 14 ลูก = 14.00 บาท
- น้ำมันพืชสำหรับทอด 2 ถ้วยตวง (1กก.=32.00 บาท) = 5.50 บาท
- น้ำตาลทรายขาว 2 ถ้วยตวง (1กก.=17.50 บาท) = 3.50 บาท
- เกลือ = 1.50 บาท
- ค่าแก๊สในการทอด 20 นาที (48กก.= 890.00 บาท) = 4.50 บาท
รวม = 29.00 บาท
 • จะได้กล้วยฉาบน้ำหนัก 550 กรัม (ราคาจำหน่าย กก.ละ 120 บาท แล้วแต่ท้องถิ่น ที่ท่านอาศัยอยู่)

หมายเหตุ ควรรักษาคุณภาพสินค้า ด้วยการไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และ วัตถุดิบที่สด คุณภาพดี


วัตถุประสงค์


1. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในการทำโครงงานวิชา ง 31101
2.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
             3.มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน เห็นคุณค่าความสำคัญของงานและอาชีพสุจริต
             4. เพื่อเป็นช่องทางการตลาด
              5.เพื่อให้คนที่อยากทำกล้วยฉาบรู้วิธีการทำ จริงๆ